GHOR

Logo van de GHOR

De GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing en met de advisering van overheden en overige organisaties op dit gebied (risicobeheersing). De GHOR maakt deel uit van de sector Crisisbeheersing binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en vormt de verbindende schakel tussen gezondheidszorg, veiligheid en openbaar bestuur.

Directeur Publieke Gezondheid (DPG)
Moniek Pieters is Directeur Publieke Gezondheid (DPG) van Gelderland-Zuid. De DPG is directeur van zowel de GHOR als de GGD. 

Taken en verantwoordelijkheden
De GHOR kent de volgende taken/verantwoordelijkheden:

Netwerkorganisatie
De GHOR is een netwerkorganisatie die er samen met meerdere zorgaanbieders, de zogeheten keten- en zorgpartners, voor zorgt dat de geneeskundige hulpverlening voor, tijdens en na een ramp of crisis adequaat geregeld is.

Rampenbeheersing en crisisbestrijding
Conform het regionaal crisisplan van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid onderscheidt de GHOR twee primaire processen voor de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises, namelijk:   

De GHOR is verantwoordelijk voor de coördinatie en regievoering met betrekking tot beide processen in een opgeschaalde situatie. Hierover maakt de GHOR van te voren (schriftelijke) afspraken met de ketenpartners, die inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening.

Advisering en ondersteuning
Verder verzorgt de GHOR advisering bij evenementen, advisering over risicobeheersing en ondersteunt zij instellingen op het gebied van zorgcontinuïteit.

24/7 paraat
De GHOR kan op elk moment functionarissen inzetten, die een bepaalde coördinerende of leidinggevende functie vervullen tijdens een ramp of crisis. 
Om deze zogeheten repressieve GHOR-functionarissen bekwaam en bevoegd in te kunnen zetten is het van groot belang ze op te leiden en voor te bereiden op een mogelijke ramp of crisis. Opleiden, trainen en oefenen (OTO) vormen dan ook een essentieel onderdeel van de GHOR.

Medewerkers
De GHOR telt elf medewerkers. Zij houden zich dagelijks bezig met de voorbereiding op rampen en crisis en hebben vaak ten tijde van een crisis of ramp een rol in de crisisorganisatie.

Deel deze informatie via: