Advisering regionaal risicoprofiel

De GHOR adviseert het bestuur van de veiligheidsregio over de aansluiting tussen het regionaal risicoprofiel (Wvr, art.15) en het operationeel presterend vermogen en over de mogelijkheden voor risicoreductie. De expertise van de geneeskundige ketenpartners wordt daarbij betrokken. 

Deel deze informatie via: