Crisisbeheersing

De sector Crisisbeheersing is ontstaan door de samenvoeging van het Veiligheidsbureau, de GHOR en het team Communicatie. Daarmee is deze sector meer en meer het centrum voor de multidisciplinaire (netwerk) samenwerking binnen de veiligheidsregio. 

De sector initieert en regisseert de multidisciplinaire samenwerking en zorgt voor afstemming en samenwerking ten behoeve van de gezamenlijke voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing. ‘Multidisciplinair’ en ‘gezamenlijk’ betekenen: tezamen en in afstemming met de interne VRGZ-disciplines en met de externe partners als politie, gemeenten, defensie, zorginstellingen, GGD, partners van de vitale infrastructuren, de Duitse hulpinstanties en andere veiligheidsregio’s. De sector Crisisbeheersing verbindt zo de eigen VRGZ-organisatie met de relevante 'buitenwereld'.

Crisisbeheersing

Lees meer over de verschillende facetten van de sector Crisisbeheersing.

GHOR

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) is onderdeel van de sector Crisisbeheersing. Lees meer over de GHOR.

Communicatie

Lees hier meer over crisiscommunicatie, risicocommunicatie, interne en corporate communicatie.