Regelingen

De juridische basis voor de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is gelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) regelt jouw recht op informatie van de overheid. De wet biedt iedereen de mogelijkheid om een verzoek om informatie uit documenten in te dienen. Op deze manier kun je meer inzicht krijgen in het handelen van de overheid.

Wil je informatie over het beleid van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid opvragen, en is deze informatie nog niet eerder openbaar gemaakt? Dan kun je een Woo-verzoek indienen. Voorheen kon dit via een verzoek op de grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is komen te vervallen en sinds 1 mei 2022 is de Woo hiervoor in de plaats gekomen. Lees meer over Woo-verzoeken.

Deel deze informatie via: