Organisatie

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De VRGZ is een van de 25 veiligheidsregio's in Nederland.

Veilige regio
De VRGZ draagt bij aan een veilige regio. Hier worden rampen en crises zo goed mogelijk voorkomen en bestreden. In onze regio kunnen de inwoners op snelle en goede hulpverlening en brandweerzorg. Dit doet de VRGZ samen met de 14 gemeenten, de politie en andere lokale, regionale en landelijke partijen.

Sectoren
De veiligheidsregio kent de sectoren brandweerzorg, ambulancezorg, meldkamer, crisisbeheersing en bedrijfsvoering. 

Plattegrond van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid met daarin aangegeven waar brandweer- en ambulanceposten zijn

Bekijk de vergrote versie van de afbeelding van de regio.

Jaaroverzicht 2020
Meer weten over onze veiligheidsregio? Lees en bekijk dan de Multinieuws met het jaaroverzicht van 2020

Overzicht Social Media

Plattegrond van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid met daarop voor elke brandweerpost aangegeven welke sociale media-accounts ze hebben

Als hulp- en dienstverleners staan we midden in de samenleving. Vaak fysiek en in toenemende mate ook digitaal via social media. Het aantal volgers van onze organisatie en organisatieonderdelen blijft daardoor groeien. Een mooie ontwikkeling omdat het bereik bij alarmering (crisiscommunicatie) en het informeren over risico’s (risicocommunicatie) ook toeneemt.