Organisatie

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De VRGZ is een van de 25 veiligheidsregio's in Nederland.

Veilige regio
De VRGZ draagt bij aan een veilig Gelderland-Zuid, waarin rampen en crises zo goed mogelijk voorkomen en bestreden worden en de inwoners kunnen rekenen op snelle en goede geneeskundige hulpverlening en brandweerzorg. Dit doet zij samen met de 14 gemeenten, de politie en andere lokale, regionale en landelijke partijen.

Sectoren
De veiligheidsregio kent de sectoren brandweerzorg, ambulancezorg, meldkamer, crisisbeheersing en bedrijfsvoering. 

VEI-plattegrond_VRGZ_sept2018-contour-RGB.jpg

Klik op de afbeelding voor de pdf.

Jaaroverzicht 2019
Meer weten over onze veiligheidsregio? Lees en bekijk dan ons jaaroverzicht 2019.

jaarverslag.png (1)

Fysieke exemplaren kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar communicatie@vrgz.nl

Overzicht Social Media

Overzicht social media VR Gelderland-Zuid v-mei 2020 v2.png

Als hulp- en dienstverleners staan we midden in de samenleving. Vaak fysiek en in toenemende mate ook digitaal via social media. Het aantal volgers van onze organisatie en organisatieonderdelen blijft daardoor groeien. Een mooie ontwikkeling omdat het bereik bij alarmering (crisiscommunicatie) en het informeren over risico’s (risicocommunicatie) ook toeneemt.