Wet Open Overheid (Woo)-verzoek

De Wet open overheid (Woo) regelt jouw recht op informatie van de overheid. De wet biedt iedereen de mogelijkheid om een verzoek om informatie uit documenten in te dienen. Op deze manier kun je meer inzicht krijgen in het handelen van de overheid.

Wil je informatie over het beleid van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid opvragen, en is deze informatie nog niet eerder openbaar gemaakt? Dan kun je een Woo-verzoek indienen.

Voorheen kon dit via een verzoek op de grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is komen te vervallen en sinds 1 mei 2022 is de Woo hiervoor in de plaats gekomen.

Woo-verzoek indienen
In jouw verzoek moet in ieder geval het volgende staan:

  •   Aanduiding of verwijzing naar Woo.
  •   Je naam, adres, postcode en woonplaats.
  •   Telefoonnummer of e-mailadres om contact met jou te kunnen opnemen.
  •   Het onderwerp en de periode waarover jouw verzoek gaat.
  •   Welke documenten je wilt ontvangen.

Als je niet weet in welke documenten de door jouw gewenste informatie staat, vermeld dan het onderwerp en geef een zo concreet mogelijke omschrijving van de informatie die je wilt ontvangen. De informatie moet zijn vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, een foto, een e-mailbericht of een digitaal bestand, en het moet gaan over publieke informatie (informatie die te maken heeft met het uitoefenen van publiek gezag of andere bestuurstaken, of informatie over de bedrijfsvoering of de organisatie van onze organisatie).

Je kan het verzoek schriftelijk opsturen naar:

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen

Of je kan jouw verzoek mailen naar: info@vrgz.nl

Procedure Woo-verzoek

  • Je krijgt een ontvangstbevestiging.
  • Als jouw verzoek te algemeen is, zal gevraagd worden om deze duidelijker te maken.
  • Hierna ontvang je binnen 4 weken bericht over jouw verzoek. Deze termijn kan met 2 weken worden verlengd, hierover ontvang je schriftelijk uitleg.
  • Wij gaan met je in overleg als het om een heel uitgebreid verzoek gaat.
  • Als er derde-belanghebbenden zijn betrokken bij jouw verzoek kan de procedure wat langer duren omdat zij de mogelijkheid krijgen eventuele bedenkingen kenbaar te maken.

> Wordt jouw verzoek toegewezen?
Dan kan de informatie op verschillende manieren aan je worden verstrekt. Denk daarbij aan een kopie van een document, een samenvatting of uittreksel van een document. Ook kun je worden uitgenodigd om de documenten te komen inzien.

> Wordt jouw verzoek afgewezen?
Dan kun je binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit bezwaar maken. Op welke manier en waar je dat kunt doen, lees je in de brief die in reactie op jouw verzoek wordt toegezonden.

 

Goed om te weten is dat de informatie die je krijgt, openbaar wordt voor iedereen. In de toekomst zal de VRGZ die informatie op de website of op een andere manier voor iedereen openbaar maken.