Voor pers

Op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur is de afdeling communicatie bereikbaar via telefoonnummer 06 - 10503149 en communicatie@vrgz.nl. De medewerkers beantwoorden vragen over de organisatie en beleidsmatige thema’s (bijvoorbeeld risicobeheersing of brandpreventie).

Bij vragen over incidenten in Gelderland-Zuid is de woordvoerder tussen 9.00 en 21.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 06 - 53866154. De woordvoerder plaatst bij grote incidenten of incidenten met veel impact ook berichten op X en Facebook: @CrisisGLZ

De woordvoerders van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (klik op de naam voor de portretfoto):

Portretfoto's mogen gebruikt worden bij online en offline artikelen waarbij de betreffende woordvoerder geciteerd wordt.
Fotograaf: Concept in beeld.

Persalarm

De brandweer c.q. de Veiligheidsregio’s in Nederland kennen in navolging van de Politie geen persalarm.

Hieronder vindt u de capcodes op basis waarvan onze woordvoerders worden geïnformeerd en/of gealarmeerd. U kunt deze capcodes opnemen in uw P2000-alarmontvanger (pager).   

Alarmering betekent dat de woordvoerder daadwerkelijk ter plaatse gaat. 
Informeren betekent dat de woordvoerder op basis van eigen inschatting of na overleg met de (Hoofd)Officier van Dienst of de Calamiteitencoördinator op de meldkamer wel/niet ter plaatse gaat. 

Situatie

Informeren / alarmering

Code GMS/ P2000

GRIP 1 (en overige GRIP-scenario’s)

Alarmering

0903096

Middel-incidenten (ongeval gevaarlijke stoffen, waterongeval 2 of meer drenkelingen)

Informeren

0903097

Grote incidenten (brand, dienstverlening, hulpverlening)

Informeren

0903097

Grote incidenten (ongeval gevaarlijke stoffen)

Alarmering

0903096

Zeer grote incidenten (brand, OGS, DV, HV)

Alarmering

0903096

Overig:

  • Brand, HV, DV, OGS bij BRZO bedrijven (ongeacht klein, middel of groot incident is)
  • Brand, HV Luchtvaartongeval
  • Leefmilieu – Aardschok
  • Leefmilieu – Uitval nutsvoorzieningen
  • Vaarwegincident - brand/ ongeval scheepvaart
  • Bomexplosie (in principe politie leidend)

Informeren

0903097

Bij alarmering is de woordvoerder telefonisch bereikbaar via 06 – 53866154.

Deel deze informatie via: