Voor pers

Op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur is de afdeling communicatie bereikbaar via telefoonnummer 06 - 10503149 en communicatie@vrgz.nl. De medewerkers beantwoorden vragen over de organisatie, beleidsmatige thema’s (bijvoorbeeld risicobeheersing of brandpreventie), kleinere incidenten of grotere incidenten die langer dan een dag geleden hebben plaatsgevonden.

Bij vragen over grote incidenten in Gelderland-Zuid (alle GRIP-incidenten, grote branden en ongevallen met gevaarlijke stoffen) is de woordvoerder, ongeacht het tijdstip, bereikbaar via telefoonnummer 06 - 53866154. Hij of zij beantwoordt persvragen op het moment dat het incident plaatsvindt of kort daarna. De woordvoerder plaatst ook berichten op Twitter en Facebook: @CrisisGLZ

Let op: persvragen gerelateerd aan de coronacrisis kunnen gesteld worden via het reguliere nummer 06 - 10503149, op werkdagen tussen 9:00-17:00.

De woordvoerders van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn:

Persalarm

De brandweer c.q. de Veiligheidsregio’s in Nederland kennen in navolging van de Politie geen persalarm.

Hieronder vindt u de capcodes op basis waarvan onze woordvoerders worden geïnformeerd en/of gealarmeerd. U kunt deze capcodes opnemen in uw P2000-alarmontvanger (pager).   

Alarmering betekent dat de woordvoerder daadwerkelijk ter plaatse gaat. 
Informeren betekent dat de woordvoerder op basis van eigen inschatting of na overleg met de (Hoofd)Officier van Dienst of de Calamiteitencoördinator op de meldkamer wel/niet ter plaatse gaat. 

Situatie

Informeren / alarmering

Code GMS/ P2000

GRIP 1, (en overige GRIP scenario’s)

Alarmering

0903096

Middel incidenten (ongeval gevaarlijke stoffen, waterongeval 2 of meer drenkelingen)

Informeren

0903097

Grote incidenten (brand, dienstverlening, hulpverlening)

Informeren

0903097

Grote incidenten (ongeval gevaarlijke stoffen)

Alarmering

0903096

Zeer grote incidenten (brand, OGS, DV, HV)

Alarmering

0903096

Overig:

  • Brand, HV, DV, OGS bij BRZO bedrijven (ongeacht klein, middel of groot incident is)
  • Brand, HV Luchtvaartongeval
  • Leefmilieu – Aardschok
  • Leefmilieu – Uitval nutsvoorzieningen
  • Vaarwegincident - brand/ ongeval scheepvaart
  • Bomexplosie (in principe politie leidend)

Informeren

0903097

In beide gevallen is de woordvoerder telefonisch bereikbaar via 06 – 53866154.

Deel deze informatie via: