Brand Weezenhof 2017Mensen aan het werk in meldkamerBrandweer oefent op het water met brancardEen rij van geparkeerde ambulancesToeschouwers kijken naar ramp

    De VRGZ draagt bij aan een veilige regio. Hier worden rampen en crises zo goed mogelijk voorkomen en bestreden. In onze regio kunnen de inwoners rekenen op snelle en goede hulpverlening en brandweerzorg. Dit doet de VRGZ samen met de 14 gemeenten, de politie en andere lokale, regionale en landelijke partijen.