Evenementen

Beleidsplan evenementenveiligheid
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft een beleidsplan evenementenveiligheid. U vindt dit plan en de bijbehorende bijlagen, zoals een risico-analyse en meldingsformulier, hier.

Handreiking Brandveiligheid
Als een evenement wordt georganiseerd, moet de organisator zich bewust zijn van de brandveiligheidsrisico’s. Het is handig om de regels en richtlijnen te weten voordat een vergunningaanvraag ingediend wordt. Wilt u alles weten over de richtlijnen rondom brandveiligheid en basishulpverlening, bekijk dan het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’.

Handreiking GHOR (wordt binnenkort geüpdatet)
De GHOR adviseert gemeenten over de afstemming van de geneeskundige hulpverlening bij diverse regionale evenementen en heeft daartoe een handreiking en bijlagen ontwikkeld.  

Evenementen in Gelderland-Zuid
Een overzicht van de evenementen is op te vragen bij het secretariaat van de afdeling Crisisbeheersing.

Foto van de GHOR aan het werk tijdens de Vierdaagse

Deel deze informatie via: