Evenementen

De VRGZ kent een beleidsplan evenementenveiligheid Gelderland-Zuid, dat is vastgesteld door het algemeen bestuur. Afgesproken is dat gemeenten zich aan dit beleid houden en hun lokale evenementenbeleid erop afstemmen.

Ontwikkeling en implementatie
De sector Crisisbeheersing ondersteunt de gemeenten bij de ontwikkeling en implementatie van dit beleid. Daarbij bewaakt het bureau de kaders ten aanzien van landelijk en regionaal evenementenbeleid op het gebied van multidisciplinaire samenwerking.

Van evenementenkalender tot evaluaties
Daarnaast beheert de sector Crisisbeheersing de regionale evenementenkalender, begeleidt het veiligheidsoverleg evenementen, stelt multidisciplinaire operationele plannen op, begeleidt op basis daarvan evenementenoefeningen en draagt zorg voor multidisciplinaire evaluaties.

Bij het beleidsplan horen een aantal bijlagen.

Beleidsplan
Beleidsplan evenementenveiligheid Gelderland-Zuid

Bijlagen
Risico-analyse
Veiligheidsplan Gelderland-Zuid voor organisatoren
Handreiking evenementenveiligheid
Format integraal veiligheidsadvies
Regionaal meldingsformulier evenementen

 

undefined

Deel deze informatie via: