Rampbestrijdingsplan

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid kent een generiek rampbestrijdingsplan voor BRZO-bedrijven - op basis van artikel 17 Wet Veiligheidsregio’s - in de regio. Dit zijn bedrijven waarbij de gevolgen van een incident groot kunnen zijn, doordat er gevaarlijke stoffen opgeslagen worden. Mocht er iets gebeuren dan is de kans aanwezig dat dit effect heeft op de omgeving buiten het bedrijf. Ook is er in de VRGZ een rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming vanwege het risico op hoogwater.

Maatregelen en coördinerende afspraken
In de rampbestrijdingsplannen zijn afspraken over de bestrijding van een incident bij een BRZO-bedrijf of dijkdoorbraak vastgelegd. De plannen beschrijven de te nemen maatregelen en coördinerende afspraken, specifiek gericht op (de omgeving van) een bepaald risico(object).

Eens in drie jaar herzien
De rampbestrijdingsplannen worden eens in de drie jaar herzien. Elk plan wordt tenminste zes weken voor definitieve vaststelling door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio voor een termijn van circa zes weken ter inzage gelegd voor het publiek.

Deel deze informatie via: