Opleiden en oefenen

Een van de kerntaken van de sector Crisisbeheersing is ervoor zorgen dat de mensen die een rol hebben in de multidisciplinaire crisisorganisatie goed zijn opgeleid, getraind én geoefend.

Iedereen oefent
Elk jaar organiseert en verzorgt de sector Crisisbeheersing zo'n 100 opleidingen, trainingen en oefeningen. Van officier van dienst tot burgemeester, van informatiemanager tot webredacteur en van calamiteitencoördinator tot operationeel leider: iedereen die een rol heeft tijdens een ramp of crisis in Gelderland-Zuid komt aan bod!

Foto van een oefening

Deel deze informatie via: