Leeragentschap

De VRGZ vindt het belangrijk om te leren van incidenten. Daarom heeft het multidisciplinaire leeragentschap, dat zich bezighoudt met de evaluatie van GRIP-incidenten, een vaste plek binnen de organisatie. De coördinatie over dit leeragentschap ligt bij de sector Crisisbeheersing. 

Evalueren en verbeteren
Het leeragentschap evalueert de GRIP-incidenten die in onze regio plaatsvinden. Het kan gaan om een omvangrijke evaluatie die een aantal weken in beslag neemt, maar ook om een First Impression Report (FIR) dat direct na een incident door de diensten wordt ingevuld. De ervaring leert dat uit zo'n FIR goed blijkt welke punten eruit springen en urgent zijn.

Prioriteit en draagvlak
De leer- en verbeterpunten die uit de evaluaties voortkomen, vertaalt het leeragentschap zo veel mogelijk naar concrete verbeterpunten en -acties. Het Directieteam Veiligheid (DTV) -met daarin vertegenwoordigers van politie, gemeenten en veiligheidsregio- is eigenaar van deze verbeterpunten. Zo kunnen ze met prioriteit en draagvlak binnen alle kolommen opgepakt worden.

Foto van een oefening

Deel deze informatie via: