Ambulancezorg

De sector Ambulancezorg Gelderland-Zuid is onderdeel van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Ambulancezorg Gelderland-Zuid bestaat uit een ambulancedienst en een meldkamer ambulancezorg (MKA). De kosten van de ambulancevoorziening worden volledig gedragen door de zorgverzekeraars.

(Spoedeisende) ambulancezorg en patiëntenvervoer
Ambulancezorg Gelderland-Zuid is een professionele aanbieder van ambulancezorg en werkt nauw samen met andere partners in de ketens van de spoedeisende zorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.
Binnen de ambulancezorg staat centraal dat het ambulanceteam in acute, levensbedreigende situaties zo spoedig mogelijk ter plaatse zorg kan verlenen. Hiervoor zijn landelijke normen opgesteld.

Binnen de ambulancezorg geeft urgentie de mate van spoedeisendheid van een ambulance-inzet aan. Er zijn drie urgentieniveau’s:

A1-urgentie (A1-inzet)
Een spoedeisende inzet in opdracht van de centralist bij een acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt of in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulance-eenheid ter plaatse kan worden uit- gesloten. De inzet wordt zo spoedig mogelijk omgezet in een opdracht aan een ambulance-eenheid, die zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn. De ambulance maakt altijd gebruik van optische en geluidssignalen (conform de Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen).

A2-urgentie (A2-inzet)
Een inzet in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag waaruit blijkt dat er geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij er wel sprake kan zijn van (ernstige) gezondheidsschade en de ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn. De ambulance kan hierbij, onder bepaalde voorwaarden, gebruik maken van optische en geluidssignalen (zie de Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen).

B-urgentie (B-inzet)
Een inzet in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag zonder A1- of A2-urgentie, waarbij een tijdstip of tijdsinterval is afgesproken voor het halen of brengen.

Naast het vervoeren en behandelen van patiënten kan de zorg ook bestaan uit telefonische adviezen, een verwijzing naar een andere zorgaanbieder (bijvoorbeeld de huisarts of GGZ) of het bieden van een luisterend en geruststellend oor. Onze betrokken en goed opgeleide medewerkers zorgen hiervoor.

Ambulancezorg Gelderland-Zuid heeft: