Regionaal crisisplan

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vervult een actieve en coördinerende rol bij de bestrijding van rampen en de beheersing van crises in de regio. In het regionaal crisisplan (RCP) is onder meer vastgelegd hoe brandweer, politie, GHOR en gemeenten samenwerken als er een ramp of crisis is. 

Duidelijkheid tijdens een ramp of crisis
Om die samenwerking in goede banen te leiden, is een goede multidisciplinaire organisatiestructuur noodzakelijk. Zo moet bijvoorbeeld heel helder zijn wie welke rol, taken en bevoegdheden heeft. Ook moet voor iedereen duidelijk zijn wie met wie samenwerkt en wie welke activiteiten (processen) uitvoert om de ramp of crisis het hoofd te bieden.

Opleiden en oefenen volgens het RCP
De mensen die in Gelderland-Zuid in actie komen tijdens een ramp of crisis, zijn opgeleid volgens het regionaal crisisplan. Ook oefenen zij regelmatig in de multidisciplinaire organisatiestructuur. 

Foto van een multidisciplinaire oefening

Deel deze informatie via: