Directieteam

Het directieteam van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat uit:

  • Dennis van Zanten, directeur Brandweer en Ambulancezorg

Dennis sym.jpg

  • Johan van Kastel, directeur Crisisbeheersing

Johan sym.jpg

  • Moniek Pieters, directeur Publieke Gezondheid (DPG)

Moniek sym.jpg

De DPG geeft leiding aan de GHOR en is belast met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening. Indien de agenda van het directieteam daartoe aanleiding geeft, neemt de DPG deel aan het directieteamoverleg.