Directieteam

Het directieteam van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat uit:

  • Dennis van Zanten, directeur Brandweer en Ambulancezorg

Foto van Dennis van Zanten

  • Johan van Kastel, directeur Crisisbeheersing

Foto van Johan van Kastel

  • Moniek Pieters, directeur Publieke Gezondheid (DPG)

Foto van Moniek Pieters

De DPG geeft leiding aan de GHOR en is belast met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening. Indien de agenda van het directieteam daartoe aanleiding geeft, neemt de DPG deel aan het directieteamoverleg.