Directieteam

Het directieteam van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat uit:

  • Dennis van Zanten, directeur Brandweer en Ambulancezorg

undefined

  • Michiel van Dalen, directeur Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering

undefined

  • Moniek Pieters, directeur Publieke Gezondheid (DPG)

undefined

De DPG geeft leiding aan de GHOR en is belast met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening. Indien de agenda van het directieteam daartoe aanleiding geeft, neemt de DPG deel aan het directieteamoverleg.