Systeemtest

Alle veiligheidsregio’s zijn verplicht om ieder jaar een test te organiseren die de hoofdstructuur van de crisisorganisatie toetst op een aantal wettelijke normen. Dit is een onverwachte test voor de regio om te toetsen of de crisisorganisatie op orde is. Het scenario voor de test is aanleiding om op te schalen naar maximaal GRIP4.  Als er in de regio een incident is geweest waarvoor is opgeschaald naar GRIP 3 of hoger, dan kan de evaluatie van dit incident als toetsmoment worden gebruikt. 

Waarom een systeemtest?

De Minister van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft als doel gesteld dat de veiligheidsregio’s de rampenbestrijding op adequate wijze voorbereiden. De Inspectie JenV is verantwoordelijk om dit binnen alle veiligheidsregio’s te toetsen en vervolgens verslag uit te brengen aan de minister.

Enkele jaren geleden werd de praktijktest uitgevoerd door de inspectie zelf. Met de komst van de Wet veiligheidsregio’s is de verantwoordelijkheid voor de organisatie van deze test bij de veiligheidsregio’s komen te liggen. 

Deel deze informatie via: