Crisisbeheersing

In de sector Crisisbeheersing werken medewerkers van de verschillende kolommen samen met liaisons van crisispartners. Zij ontwikkelen, organiseren, borgen en coördineren multidisciplinaire plannen en processen die nodig zijn voor een professionele crisisorganisatie die daadkrachtig optreedt tijdens een ramp of crisis.

De sector Crisisbeheersing houdt zich onder meer bezig met:

  • het opleiden en oefenen van multidisciplinaire teams in de crisisbeheersing;
  • het versterken van de gemeentelijke kolom in de crisisorganisatie: de stafsectie bevolkingszorg;
  • het versterken van het regionale evenementenbeleid;
  • het voorbereiden en coördineren van de planvorming en de operationele organisatiestructuur;
  • het alarmeren, het opschalen en het voorzien in de benodigde operationele voorzieningen;
  • het organiseren en coördineren van het informatiemanagement;
  • het organiseren en coördineren van de crisiscommunicatie voor een sterke stafsectie communicatie.

Samenwerking
Samenwerken zit in de genen van de sector Crisisbeheersing. Zo is er de samenwerking met de crisispartners, van wie een aantal ook een liaison in het bureau heeft: het Waterschap Rivierenland, de provincie Gelderland, Defensie, het Openbaar Ministerie en natuurlijk de politie. Maar ook met andere partijen die de VRGZ tijdens (de voorbereiding op) een ramp of crisis kan tegenkomen, wordt afstemming gezocht.

Foto van een Officier van Dienst Bevolkingszorg tijdens een oefening

Deel deze informatie via: