Communicatie

Het team communicatie voor de regie op interne en externe communicatie en ondersteunt de risico- en crisiscommunicatie. 

Afbeelding van de vier aandachtsgebieden van team communicatie

Crisiscommunicatie
Als er een ramp of crisis is in de regio, gebruikt de VRGZ een aantal kanalen om u als inwoner van informatie en handelingsperspectieven te voorzien. Getrainde voorlichters staan de pers te woord en zij dragen er zorg voor dat de juiste boodschappen via de verschillende middelen worden gecommuniceerd. Meer informatie.

Risicocommunicatie
Risicocommunicatie omvat voorlichting en communicatie over risico’s met als de zelfredzaamheid te vergroten. Samen met gemeenten communiceren we frequent over verschillende risico's met daarbij enkele handelingspectieven. 

Interne en Corporate communicatie
Betrouwbaarheid is een belangrijke pijler in onze communicatie. Deze betrouwbaarheid willen we koesteren en daarnaast willen we onze sterke merken (brandweer en ambulance) sterk houden. Tot slot staan we midden in de samenleving en zijn we bereikbaar voor iedereen.

Deel deze informatie via: