Voor gemeenteraden

Sinds de invoering van de Wet veiligheidsregio’s op 1 oktober 2010 zijn de brandweer en de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionale schaal georganiseerd. In jouw gemeente is dat de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ).

Wie zijn wij?

De VRGZ is een gemeenschappelijke regeling, waarin 14 gemeenten vertegenwoordigd zijn. Hier worden rampen en crisis zo goed mogelijk voorkomen en bestreden. In onze regio kunnen de inwoners rekenen op snelle en goede hulpverlening en brandweerzorg.

Gemeentelijk veiligheidsbeleid

Als gemeente heb je de regie op het gebied van lokale veiligheid. Jouw gemeente stelt daarvoor het Integraal Veiligheidsplan (IVP) vast. De taken van de veiligheidsregio zijn onderdeel van het thema fysieke veiligheid. Het gaat daarbij onder meer over de inzet van de noodhulpdiensten zoals politie, brandweer en geneeskundige noodhulpverlening tijdens rampen, crisis, zware ongevallen en andere ernstige incidenten. Waar het leven en welzijn van mensen en dieren in gevaar zijn.

De rol van het college van B&W onder de Wet veiligheidsregio’s

Het algemene uitgangspunt van het beleidsterrein van rampenbestrijding en crisisbeheersing is dat het een lokale verantwoordelijkheid is. De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) wijst het college van burgemeester en wethouders (B&W) aan als de bestuurlijk verantwoordelijke voor brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ondanks het bestaan van een gemeenschappelijke regeling, blijft het college van B&W dus altijd aan de lat staan voor het veiligheidsbeleid.

undefined