Beleids- en begrotingscyclus

De kaderbrief is de start van de jaarlijkse beleids- en begrotingscyclus. Middels de kaderbrief word jij, als gemeenteraadslid, omstreeks half oktober op hoofdlijnen geïnformeerd over de financiële uitgangspunten, inhoudelijke ontwikkelingen en risico’s voor het komende kalenderjaar. Ook hier kun je jouw standpunt indienen.

Jouw rol in de begroting en jaarrekening als gemeenteraadslid

Daarnaast ontvang je meerdere keren per jaar informatie over de (voortgang van de) begroting. Van het dagelijks bestuur ontvang je voor 1 april de ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar, samen met de jaarrekening en het jaarverslag over het afgelopen jaar. Je kunt als gemeenteraad binnen 12 weken jouw standpunt naar voren brengen. Het Algemeen bestuur stelt vervolgens de begroting en jaarrekening vast.

undefined

Bekijk hier onze jaardocumenten

undefined

Deel deze informatie via: