Hoe is de veiligheidsregio georganiseerd?

De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van de directie. Die bestaat uit:

  • Directeur Brandweer en Ambulancezorg
  • Directeur Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering
  • De directeur Publieke Gezondheid (DPG) geeft leiding aan de GHOR en is belast met de leiding van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.

De organisatiestructuur ziet er als volgt uit:

undefined

undefinedundefinedundefined

Meer weten over onze sectoren?

Ambulancezorg
Brandweer
Crisisbeheersing

Deel deze informatie via: