Betrekken van de gemeenteraad bij de veiligheidsregio

De veiligheidsregio maakt verschillende beleidsdocumenten en plannen:

  • Regionaal risicoprofiel: een risico-inventarisatie van de regio met een analyse daarvan
  • Regionaal beleidsplan: beschrijving van de multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing
  • Regionaal crisisplan: beschrijft de manier waarop de brandbestrijding, grootschalige geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing is georganiseerd. Ook lees je hoe de brandweer, geneeskundige diensten, politie, gemeenten en derden daarin samenwerken.
  • Rampenbestrijdingsplan: een specifiek plan voor bedrijven waar bijvoorbeeld zeer gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen (de zogeheten BRZO-bedrijven), of waar zeer risicovolle productieprocessen plaatsvinden. Ook is er in onze regio een plan voor (dreigende) dijkdoorbraak en overstroming.
  • Brandweerzorgplan: als onderdeel van het regionaal beleidsplan, beschrijft dit plan o.a. de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de aanwezigheid van brandweerposten in de gemeenten.

Jouw rol als gemeenteraadslid in het vaststellen en beïnvloeden

Het regionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan en brandweerzorgplan worden minimaal elke vier jaar vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Als gemeenteraad word je in staat gesteld om jouw standpunt op deze plannen te geven. Bekijk hier onze beleidsdocumenten.

undefined

 

Onze beleidsdocumenten

undefined

Deel deze informatie via: