Voor, tijdens en na een incident

Gemeenten hebben als onderdeel van het openbaar bestuur een algemene zorgplicht voor hun inwoners. Gemeenten vervullen daarmee een belangrijke rol in de crisisbeheersing. Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zijn onze 14 gemeenten vanaf het eerste moment in een crisis uitvoerend betrokken. De officier van dienst bevolkingszorg is de gemeentelijke functionaris die namens de gemeente als eerste wordt opgeroepen om het incident samen met de hulpverleningsdiensten te bestrijden.

Belang van opleiden en oefenen

In samenwerking met de coördinerend gemeentesecretaris (Nijmegen) en de gemeentesecretarissen van onze gemeenten, zorgt de veiligheidsregio ervoor dat gemeentelijke medewerkers opgeleid en geoefend zijn voor hun rol in de crisisbeheersing en dat plannen en procedures actueel zijn. Samen met de gemeenten is daarom een Meerjarenprogramma bevolkingszorg en crisiscommunicatie opgesteld. 

Burgemeester informeert de gemeenteraad

Afhankelijk van het incident, ramp of crisis en de impact ervan informeert de burgemeester de gemeenteraad over de afhandeling ervan. Bij een ramp of crisis waarbij meerdere gemeenten betrokken zijn, brengt de voorzitter van de veiligheidsregio na afloop van een ramp of crisis, in overeenstemming met de burgemeesters die deel uitmaakten van het regionaal beleidsteam, schriftelijk verslag uit aan de raden van de getroffen gemeenten.

Dit verslag bevat informatie over het verloop van de gebeurtenissen en de besluiten die hij heeft genomen. Na ontvangst van het verslag kun je als raad ook schriftelijke of mondelinge vragen aan de voorzitter van de veiligheidsregio stellen.

undefined

 

Deel deze informatie via: