Wat is een veiligheidsregio?

De Veiligheidsregio is een officiële organisatie die is opgericht door verschillende gemeenten om in een verplichte gemeenschappelijke regeling samen te werken op het gebied van:

  • Brandweerzorg
  • Geneeskundige hulpverlening en voorbereiding
  • Coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Meer informatie over onze sectoren:

Samenwerkingspartners

Het is de taak van de veiligheidsregio om alle organisaties die betrokken kunnen zijn bij de bestrijding van een ramp of crisis voor te bereiden op de (gezamenlijke) bestrijding van de gevolgen van de ramp of crisis. Om dat te bereiken werkt de regio samen met veel verschillende organisaties die een rol of taak (kunnen) vervullen tijdens een incident. Dat zijn zowel overheidsdiensten als private partijen zoals elektriciteitsbedrijven, drinkwaterbedrijven en vertegenwoordigers van (gevaarlijke) industrie.

Vertegenwoordigers

In iedere veiligheidsregio is ook een vertegenwoordiger van Defensie werkzaam. In de kern vormen de vertegenwoordigers van de brandweer, geneeskundige hulpverlening, politie en bevolkingszorg de organisatie van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio neemt ook de verantwoordelijkheid voor het opleiden en oefenen van alle deelnemers in de crisisorganisatie.

undefined

 

VRGZ in een notendop

undefined

 

Deel deze informatie via: