Evenementen

De GHOR adviseert gemeenten over de afstemming van de geneeskundige hulpverlening bij evenementen in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, zoals de Vierdaagse en de Zevenheuvelenloop in en rond Nijmegen, het Fruitcorso in Tiel en de Bloesemtocht in Geldermalsen. Het advies betreft vaak het aantal extra ambulances, EHBO'ers of andere hulpverleners dat -gelet op de aard, omvang en risico van het evenement- ter plekke noodzakelijk wordt gevonden. Ook wordt in het advies de technische hygiënezorg meegenomen.

Handreiking en bijlagen
Hieronder vindt u de 'Handreiking GHOR Gelderland-Zuid' en een aantal bijlagen waar de GHOR in de advisering naar verwijst. 

Handreiking GHOR Gelderland-Zuid (update april 2023)
Bijlage 1 Checklist voor de gemeente
Bijlage 2 Standaardadvies GHOR kleine evenementen
Bijlage 2a Standaardadvies GHOR kleinere dance-evenementen
Bijlage 3 Leverancierslijst
Bijlage 4 Aanbod tot advisering
Bijlage 5 Niet-overgenomen advies
Bijlage 6 Inzet- en evaluatieformulier evenementen-EHBO
Bijlage 7 Gezondheidsplan
Bijlage 8 Meldingenformulier evenementen  
Bijlage 9 Algemene voorschriften THZ (update 20 januari 2017)

Foto van politie, ambulancepersoneel en GHOR aan het werk tijdens de Vierdaagse

Deel deze informatie via: