Risicobeheersing

De GHOR adviseert gemeenten proactief op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen. Het gaat daarbij om plannen van gemeenten en provincie, waarvan de uitvoering geneeskundige en gezondheidskundige risico’s met zich mee kunnen brengen of risico’s kunnen vormen voor groepen mensen met een beperkte zelfredzaamheid, zoals publieksgebouwen, evenemententerreinen, bedrijventerreinen, woonwijken, bedrijven met en vervoer van gevaarlijke stoffen en verkeersontwikkelingen.

Instrument ruimtelijke veiligheid
De deskundigheid ten aanzien van geneeskundige en gezondheidskundige risico’s is aanwezig bij verschillende diensten, zoals Ambulancezorg en de GGD. In het Instrument ruimtelijke veiligheid is de werkwijze van de multidisciplinaire advisering door de VRGZ (hierbij werken brandweer en GHOR samen) bij ruimtelijke plannen van gemeenten en provincie vastgelegd. In dit instrument is de inbreng van de geneeskundige en gezondheidskundige deskundigheid geborgd. 

Plattegrond die GHOR gebruikt voor ruimtelijke veiligheid

Deel deze informatie via: