Acute gezondheidszorg

Binnen de dagelijkse acute gezondheidszorg kan aan een relatief beperkt aantal slachtoffers adequate medische zorg worden geboden. Door de geneeskundige hulpverlening op te schalen bij rampen en crises  is het mogelijk om aan grotere aantallen slachtoffers dezelfde kwaliteit van medische zorg te bieden die onder normale omstandigheden aan één slachtoffer kan worden gegeven. Deze opgeschaalde zorg voor slachtoffers begint bij alarmering en opschaling en eindigt als de situatie weer normaal is en de zorgketen - zoals ambulancedienst, ziekenhuizen en huisartsen - de dagelijkse zorg onder reguliere omstandigheden kan verlenen. Het overdragen van deze nazorg aan de reguliere zorgketen is het zogenaamde 'operationele herstel'. 

Adequate behandeling onder alle omstandigheden
Binnen het proces Acute Gezondheidszorg is de GHOR verantwoordelijk voor het coördineren van de geneeskundige hulpverlening in een opgeschaalde situatie en het maken van (schriftelijke) afspraken hierover met de ketenpartners. De GHOR biedt zelf dus geen hulpverlening aan slachtoffers maar draagt zorg voor de coördinatie van de zorgketen en werkt daarbij samen met een groot aantal keten- en zorgpartners. Als er een groot ongeval of ramp plaatsvindt met veel gewonden, kan Grootschalige Geneeskundige Bijstand worden ingezet.

 

Foto van ambulancepersoneel en het traumateam dat hulp verleent

Deel deze informatie via: