Grootschalige Geneeskundige Bijstand

Als er een groot ongeval of ramp plaatsvindt met veel gewonden wordt er gewerkt volgens het model Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Het model Grootschalige Geneeskundige Bijstand bestaat uit de opschaling van de ambulancevoorziening, opvang van de lichtgewonde slachtoffers door het Nederlandse Rode Kruis en uit (extra) logistieke voorzieningen.

De dienstdoende Officier van Dienst-Geneeskundig (OvD-G) stuurt de eenheden aan. De Grootschalige Geneeskundige Bijstand bestaat uit een calamiteitenteam Ambulancevoorziening en een Noodhulpteam.

Calamiteitenteam Ambulancevoorziening
Een Calamiteitenteam bestaat uit vier ambulanceverpleegkundigen en twee ambulancechauffeurs. Het Calamiteitenteam wordt ingezet om de zwaargewonde slachtoffers op de plaats van het ongeval met de juiste behandeling klaar te maken voor vervoer naar de ziekenhuizen.

Noodhulpteam van het Nederlandse Rode Kruis
Het Noodhulpteam bestaat uit speciaal opgeleide en getrainde vrijwilligers en heeft als taak het verlenen van EHBO aan de lichtgewonde slachtoffers. De leden van het Noodhulpteam worden opgeleid en getraind door het Nederlandse Rode Kruis. De GHOR heeft hiervoor afspraken gemaakt met het Nederlandse Rode Kruis.

Voertuigen en haakarmbakken
Beide teams hebben de beschikking over een voertuig. Landelijk zijn er zogenaamde haakarmbakken (grote containers) met extra voorraad waar de regio een beroep op kan doen. Bij zware ongevallen of rampen kunnen de omliggende regio’s ook bijstand verlenen. Dit kan omdat de samenstelling en uitrusting van de teams en de kwaliteitseisen die aan de teams worden gesteld voor heel Nederland hetzelfde zijn.

Deel deze informatie via: