Opleiden en oefenen

De medewerkers van de GHOR die een rol hebben in de crisisbeheersing moeten tijdens een ramp, crisis of grootschalig ongeval op hun taken voorbereid zijn. Zij opereren zowel op geneeskundig vlak (monodisciplinair) als in samenhang met de andere hulpdiensten (multidisciplinair). Het doel is niet alleen om slachtoffers ter plekke medisch te laten behandelen.

Ook zorgt de GHOR ervoor dat:

  • slachtoffers worden bevrijd door de brandweer;
  • ambulances onder politie-escorte naar ziekenhuizen rijden;
  • de ziekenhuizen zich kunnen voorbereiden op de komst van (vele) slachtoffers.

Theorie én praktijk
Opleiden, trainen en oefenen (OTO) vormen een essentieel onderdeel van de GHOR-organisatie. Voor een hoogwaardige operationele inzet van repressieve functionarissen is het van groot belang dat zij beschikken over voldoende basiskennis. Deze krijgen de GHOR-functionarissen via opleidingen en cursussen. Vervolgens wordt deze theoretische kennis in de praktijk getoetst door middel van trainingen en oefeningen.
Veelvuldig trainen is de voorbereiding op oefenen. Tijdens trainingen mogen er fouten worden gemaakt, tijdens oefeningen moet het goed gaan. Oefenen is noodzakelijk binnen de rampenbestrijding, juist omdat er niet vaak een grootschalig incident plaatsvindt en mensen hun kennis en vaardigheden zonder oefeningen nauwelijks in de praktijk zouden kunnen brengen.  

Multidisciplinair
Oefenen gebeurt vaak in de vorm van een straatoefening of een 'bureauoefening'. Daarbij wordt goed nagedacht over hoe de oefening in te richten. Meestal wordt gewerkt met een scenario, dat in multidisciplinair verband wordt opgezet. De GHOR is verantwoordelijk voor het monodisciplinaire geneeskundige gedeelte binnen de  multidisciplinaire oefeningen met o.a. brandweer, politie en gemeente.

Foto van een oefening van ambulancepersoneel

Deel deze informatie via: