Repressieve functionarissen

De repressieve functionarissen van de GHOR zijn die functionarissen die naast hun reguliere baan een functie binnen de rampenbestrijding hebben zoals de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ), de Adviseur Geneeskundige Zorg (AG), de Officieren van Dienst-Geneeskundig (OvD-G'en), het Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIN GZ), het Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg (HON), het Hoofd Acute Gezondheidszorg (HAG), het Hoofd Publieke Gezondheidszorg (HPG), maar ook de leden van de Grootschalige Geneeskundige Bijstand.

Deel deze informatie via: