Digitoegankelijkheid

De websites vrgz.nl.nl en www.crisisglz.nl met informatie over diensten, projecten en het bestuur van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een functionele beperking: blind, slechthorend, motorisch beperkt, laaggeletterd of woordblind. De huidige website voldoet op een aantal punten nog niet aan de eisen.

Toets op digitale toegankelijkheid

De VRGZ heeft de website in 2020 praktisch getest op (digitale) toegankelijkheid. De verbetervoorstellen op technisch gebied hebben we zo ver mogelijk aangepast. Helaas is niet alles mogelijk met de huidige, verouderde website van de VRGZ. De VRGZ neemt daarom het maken van een volledig nieuwe website in 2021 overweging. Op basis van het onderzoek naar de huidige website vrgz.nl is in september 2020 is de digitale toegankelijkheidsverklaring opgesteld en opgenomen in het centrale register.

Het toegankelijkheidslabel van www.vrgz.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Proclaimer

De informatie op vrgz.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. We besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de website. Komt u toch informatie tegen die niet correct is of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact met ons op te nemen via communicatie@vrgz.nl.

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan?

Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@vrgz.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Deel deze informatie via:

Digitoegankelijkheid