Wet open overheid (WOO) verzoek publicatie 21-06-2024

Naar aanleiding van het Woo-verzoek van 30 maart 2024 heeft de directeur Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering op 6 juni 2024 een besluit genomen. Het Woo-verzoek, het besluit, de inventarislijst en de bijbehorende documenten zijn bijgevoegd, zie hieronder.

De bovenstaande stukken zijn op www.vrgz.nl gepubliceerd op vrijdag 21 juni 2024.

Deel deze informatie via: