Wet open overheid (WOO) verzoek inzage locaties OMS-aansluitingen

Naar aanleiding van het Woo-verzoek van 16 augustus 2022 heeft de directeur Brandweer en Ambulancezorg op 20 oktober 2022 een besluit genomen. Het verzoek, het besluit en de bijbehorende bijlage zijn bijgevoegd, zie hieronder.

Deze stukken zijn op www.vrgz.nl gepubliceerd op maandag 12 december 2022.

Deel deze informatie via: