Regiefunctie van de mate van voorbereiding van zorginstellingen

In de preparatiefase omvat de regiefunctie het namens het openbaar bestuur bewaken van de mate van voorbereiding van de zorginstellingen, het eventueel doen van verbetervoorstellen aan de zorginstelling (adviesrol) en het stimuleren van de planvorming van de zorginstelling. Dit is complementair aan de formele toezichtsrol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie Openbare Orde en Veiligheid.

Onderdeel van de regiefunctie is tevens het maken van afspraken met de geneeskundige partners over het “operationeel presterend vermogen” van de zorgsector (inclusief bijstands- en spreidingsmogelijkheden) d.w.z. de 'slagkracht'/'output' van een geneeskundige hulpverleningsorganisatie ten tijde van rampen en crises.  

Deel deze informatie via: