Coördinatie van geneeskundige keten bij rampen en crises

De GHOR heeft als taak het coördineren van de geneeskundige keten bij rampen en crises, alsmede van de voorbereiding daarop, met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden -in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten- verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen. De GHOR adviseert daartoe de zorgsector over de wijze van voorbereiding.

De GHOR heeft, middels de voorzitter van de veiligheidsregio, doorzettingsmacht in de geneeskundige keten bij rampen en crises. De voorzitter is bevoegd een aanwijzing te geven.

Deel deze informatie via: