Multidisciplinaire planvorming

De GHOR levert een bijdrage aan het regionaal beleidsplan van de veiligheidsregio en het regionaal risicoprofiel waarop dit is gebaseerd. Tevens draagt de GHOR bij aan de operationele planvorming van de veiligheidsregio, te weten het regionaal crisisplan en rampbestrijdingsplannen. 

Deel deze informatie via: