Adviseren van overheden over risicobeheersing

De GHOR adviseert in multidisciplinair verband met name gemeentelijke overheden over (fysieke) veiligheid en risicobeheersing, dat wil zeggen het voorkomen en beperken van rampen en crises. Indien wenselijk ten behoeve van het advies, wordt de specifieke expertise van de geneeskundige ketenpartners daarbij betrokken.

Deel deze informatie via: