Sleutelfunctionarissen leiding & coördinatie en informatiemanagement

Ten tijde van rampen en crises draagt de GHOR zorg voor de leiding en coördinatie van de geneeskundige keten, alsmede voor het informatiemanagement binnen de geneeskundige keten. De GHOR beschikt daartoe over specifieke operationele sleutelfunctionarissen, zoals  beschreven in het Besluit Personeel Veiligheidsregio’s.

Deel deze informatie via: