Zorgcontinuïteit

Voorbereiding op calamiteiten is voor elke zorginstelling van groot belang.
Het omgaan met crisis en grootschalige incidenten is gelukkig geen dagelijkse kost voor zorginstellingen. Het is echter wel van groot belang dat zorginstellingen zich goed voorbereiden op calamiteiten. De zorginstelling is tenslotte verantwoordelijk voor het leveren van goede zorg, ook onder bijzondere omstandigheden zoals een ramp of een grote calamiteit.

Het is aan te bevelen om te voorzien in een (zorg)continuïteitsplan. In het plan beschrijft de zorginstelling hoe zij omgaat met de gevolgen van een ramp die op kan treden. Is het mogelijk om extra personeel op te roepen? Wie kan er plaatsnemen in een overleg van de hulpdiensten? Waar gaan de cliënten of bewoners heen als de locatie niet langer te gebruiken is? Van welke voorzieningen is een zorginstelling afhankelijk en wat moet er gebeuren als de voorzieningen uitvallen?

Op dit soort vraagstukken kan de zorginstelling zich goed voorbereiden.

Hiervoor zijn er twee producten die GHOR Gelderland-Zuid van harte aanbeveelt:

1. Operationele planvorming 'zorgcontinuïteit in balans' 
Door gebruik te maken van dit format heeft een zorginstelling al snel de basis van een eigen zorgcontinuïteitsplan staan.

2. De Leidraad COBRA 
In het korte en eenvoudig te lezen document leest u basisinformatie met betrekking tot zorgcontinuïteit.

Zorg dat u op de kaart staat!

De GHOR maakt gebruik van de applicatie GHOR4all. In de applicatie worden adresgegevens, 24uurs-bereikbaarheidsgegevens en globale gegevens over het aantal bewoners opgenomen. Voor de zorginstellingen is het van groot belang dat de locaties goed geregistreerd staan en de juiste gegevens zijn opgenomen. Hierdoor is de zorginstelling snel gevonden en goed bereikbaar!

Heeft u nog geen inloggegevens voor GHOR4all of heeft u vragen over de applicatie? Neem dan contact op met GHOR Gelderland-Zuid.

Oefening in een verzorgingshuis

Deel deze informatie via: