Vergaderstukken 2022

Vergaderstukken 10 maart 2022

Op donderdag 10 maart 2022 vindt van 10.00 – 10:15 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergaderlocatie is de Raadzaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen. De vergadering is via een livestream bij te wonen.

Hieronder staat de concept agenda (pdf) met bijbehorende stukken. 

1. Opening
2. Mededelingen

TER VASTSTELLING
3. Concept verslag openbare AB-vergadering 16-12-2021

TER BESPREKING
4. Oprichting en deelname stichtingen risicobeheer en waarborgfondsontwerpbesluit oprichting stichting risicobeheer en waarborgfonds en reacties gemeenten op oprichting en deelname stichtingen

5. Lid auditcommissie VRGZ

6. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken 21 april 2022

Op donderdag 21 april 2022 vindt van 9:30 – 10:15 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergaderlocatie is de Raadszaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen. De vergadering is via een livestream bij te wonen.

Hieronder staat de concept agenda (pdf) met bijbehorende stukken. 

1. Opening

2. Mededelingen

Ter vaststelling:

3. Concept-verslag van 10 maart 2022 (pdf)

Ter bespreking:

4. Samenwerking meldkamer Oost-Nederland (als pdf: Oplegnotitie samenwerking meldkamersOrganisatie- en formatieplanAdviesnota Meldkamersamenwerking Oost-Nederland en Bijlage 1 - behorende bij Meldkamersamenwerking veiligheidsregio's Oost-Nederland)

5. Systeemtest Freya (als pdf: Oplegnotitie systeemtest Freya en Conceptversie Evaluatierapport systeemtest Freya)

6. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken 30 juni 2022

Op donderdag 30 juni 2022 vindt van 9:30 – 10:15 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergaderlocatie is de Raadszaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen. De vergadering is via een livestream bij te wonen.

Hieronder staat de concept agenda (pdf) met bijbehorende stukken. 

1. Opening

2. Mededelingen

Ter vaststelling

3. Concept-verslag van 21 april 2022 (pdf)

Ter bespreking

4. Rekening 2021 VRGZ (Oplegnotitie (pdf), Verslag Auditcommissie (pdf), Reactie gemeenten jaarrekening (pdf), Concept raadsbrief zienswijzen (pdf))

5. Begroting 2023 VRGZ (Oplegnotitie (pdf), Reactie gemeenten begroting (pdf), Concept raadsbrief zienswijzen (pdf))

6. Eerste tussenrapportage t/m maart 2022 VRGZ (Oplegnotitie (pdf), Tussentijdsrapportage (pdf))

7. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken 6 oktober 2022

De vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 oktober 2022 is geannuleerd. De besluitvorming wordt schriftelijk afgehandeld. Hieronder zijn de agenda en de stukken daarvoor te vinden. 

Hieronder staat de agenda (pdf) met bijbehorende stukken. 

Ter vaststelling

1. Oplegnota definitief besluit organisatie- en formatieplan (pdf)

1a. Organisatie- en formatieplan versie 2.5 (pdf)

1b. ADDENDUM bij Organisatie- en formatieplan MKON (pdf)

1c. Getekende versie sociaal plan MKON (pdf)

1d. Advies BOR (pdf)

1e. Hoofd- en beslispunten meldkamersamenwerking VR Oost NL (pdf)

Vergaderstukken 10 november 2022

Op donderdag 10 november 2022 vindt van 9.00-10.00 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergaderlocatie is de Raadszaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen. De vergadering is via een livestream bij te wonen.

Hieronder staat de concept agenda (pdf) met bijbehorende stukken. 

1. Opening

2. Mededelingen

Ter vaststelling

3a. Concept-verslag van 30 juni 2022 (openbaar) (pdf)

3b. Concept-verslag van 6 oktober 2022 (schriftelijk) pdf

Ter bespreking en besluitvorming

4. Kaderbrief VRGZ 2024 (pdf)
Oplegnotitie

5. Tweede tussenrapportage VRGZ t/m augustus 2022
Oplegnotitie

6. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken 22-12-22

Op donderdag 22 december 2022 vindt van 9.00-10.30 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergaderlocatie is de Raadszaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen. De vergadering is via een livestream bij te wonen.

Hieronder staat de concept agenda (pdf) met bijbehorende stukken. 

1. Opening

2. Mededelingen

Verslag

3. Conceptverslag openbare vergadering Algemeen Bestuur VRGZ 10-11-2022

Ter vaststelling

4. Normenkader VRGZ 2022 
Advies
Normenkader

5. Concept Rampbestrijdingsplan dijkdoorbraak en Overstroming
RBP Dijkdoorbraak en Overstroming

6. Reactie Bestuur VRGZ Project Uniforme kwaliteitseisen Bevolkingszorg
Conceptreactie
Brief Algemeen Besturen
Conceptanalyse en -advies

Ter bespreking

8. Flexibele crisisorganisatie
Memo bestuur

9. Toekomstbestendige Bevolkingszorg
Adviesnota

Ter informatie

10. Zienswijze op Jaarplan NIPV 2023
Concept brief reactie VRGZ
Concept jaarplan NIPV
Brief NIPV vraag om zienswijze

11. Vergaderplanning 2023 – aanpassing n.a.v. wijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen
Aangepaste vergaderplanning 2023

Afsluiting

12. Rondvraag en sluiting

Deel deze informatie via: