Vergaderstukken 07-03-24

Op donderdag 7 maart 2024 vindt van 10:00-11:15 uur de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid plaats in het gemeentehuis van Neder-Betuwe. Wil je de vergadering bijwonen? Meekijken kan via deze link.

Hieronder de agenda en de bijbehorende stukken:

1. Opening en mededelingen
2. Conceptverslag Algemeen Bestuur 21 december 2023

Ter bespreking en besluitvorming

3. ON Eindrapportage bestuur RPB 2020-2023
3a. Eindrapportage bestuur RBP 2020-2023
4. ON Voortgangsrapportage extra BDUR middelen 2024
4a. Voortgangsrapportage Bestuur extra BDUR Middelen
5. ON Voorstel onderzoek kostenverdeelsystematiek
5a. Voorstel AB aanpak onderzoek kostenverdeelsystematiek
5c. Concept raadsinformatiebrief Kostenverdeelsystematiek 20240228
6. ON Overzicht bestuurlijke thema's
6a. Overzicht bestuurlijke thema's AB 2024 ev
7. Rondvraag

Deel deze informatie via: