Meldkamer politie

Binnen de meldkamer politie draagt een team van 32 centralisten zorg voor een professionele en adequate behandeling van binnenkomende noodhulp meldingen.

Noodhulp verleent de politie als er sprake is van levensbedreigende situaties, afhankelijkheid en hulpeloosheid en bij gevaar dat een situatie uit de hand loopt.

Voorbeelden van meldingen die door de centralisten van de politie in behandeling worden genomen zijn:

  • ongevallen, zoals aanrijding met letsel, kettingbotsing
  • geweldsincidenten, zoals overval, mishandeling
  • inbraakalarmen, zoals woninginbraak, bedrijfsinbraak
  • overlastmeldingen, zoals geluidsoverlast, overlast door hangjongeren

Regiefunctie bij uitvoering politietaak
De meldkamertaak van de politie valt niet onder de veiligheidsregio maar vloeit voort uit de politiewet. De politiemeldkamer heeft een regiefunctie bij de uitvoering van de politietaak: 'Het daadwerkelijke handhaven van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die dat behoeven.'
Voor de uitvoering van deze taken maken de centralisten gebruik van de in de meldkamer aanwezige technische hulpmiddelen en communicatiesystemen.

Foto van een centralist van de politie aan het werk

Deel deze informatie via: