Meldkamer ambulancezorg

De hoofdtaak van de meldkamer ambulancezorg (MKA) is het aannemen en uitvragen van zorgvragen op het gebied van spoedeisende medische eerste hulp. Op de MKA werken verpleegkundig centralisten. Zij bepalen bij een binnenkomende zorgvraag of er een ambulance moet komen en zo ja, met welke spoed. De centralist kan dus ook besluiten dat een huisarts of andere zorgaanbieder op dat moment beter hulp kan bieden.

Coördineren en instrueren
De verpleegkundig centralist coördineert het ambulancevervoer en kan instructies geven om de hulpverlening op te starten tot het moment dat het ambulanceteam ter plekke is. Binnen de MKA draagt een team van achttien centralisten zorg voor een professionele en adequate behandeling van binnenkomende meldingen. Maar de MKA doet meer. Zo heeft deze ook een duidelijke rol tijdens crisissituaties en in de verzorging van neventaken zoals het vervullen van telefonische achterwachtdiensten. De MKA doet dit onder meer voor:

  • GGD/forensische artsen in de regio Nijmegen en Tiel
  • verloskundigenpraktijken
  • jeugdzorg

Voor de uitvoering van deze taken maken de centralisten gebruik van de in de meldkamer aanwezige technische hulpmiddelen en communicatiesystemen.

Foto van een verpleegkundig centralist aan het werk

Deel deze informatie via: