Techniek en communicatiesystemen

De centralisten op de meldkamer maken gebruik van diverse technische hulpmiddelen en communicatiesystemen ter ondersteuning van hun werkzaamheden. 

Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS)
Het GMS wordt binnen de meldkamer gebruikt door de centralisten van politie, brandweer en ambulance voor de afhandeling van incidenten. Het systeem ondersteunt de centralisten bij de uitvoering van hun operationele taken. Het systeem maakt een slagvaardige en adequate bestrijding van incidenten mogelijk.

Foto van een beeld uit een systeem van de meldkamer

C2000 
Het C2000-systeem is het landelijke digitale communicatiesysteem van de hulpdiensten. De centralist kan met dit systeem vanuit de meldkamer communiceren met de eenheden op straat.

Het C2000-netwerk is een digitaal netwerk; waarbij het niet meer mogelijk is voor burgers om mee te luisteren met de hulpdiensten. Berichten worden gecodeerd verzonden.

Foto van een beeld van een systeem uit de meldkamer

Openbaar Meldsysteem (OMS)
Voor panden binnen de regio Gelderland-Zuid met een verhoogd risico worden brandmeldingen automatisch doorgegeven. Dit is onder meer verplicht voor gebouwen waarin kwetsbare personen verblijven die voor het vluchten afhankelijk zijn van derden. Binnen de regio Gelderland-Zuid zijn erongeveer 550 aansluitingen op dit systeem. Het OMS wordt alleen gebruikt door de centralisten van de brandweer.

Foto van een beeld uit het OMS

Geografisch Informatiesysteem (GIS) 
De meldkamer Gelderland-Zuid gebruikt CityGIS als kaartsysteem. Naast de mogelijkheid om kaartmateriaal te bekijken kunnen er ook meerdere kaartlagen worden aangebracht om eigen data op de kaart te zetten. Bijvoorbeeld bijzondere objecten
Vanuit het Gemeenschappelijke Meldkamer Systeem (GMS) worden locaties van incidenten op de kaart geplaatst en zichtbaar gemaakt. De posities van de noodhulpvoertuigen worden 'live' op de kaart getoond. Zo kan de centralist eenvoudig een keuze maken welk voertuig in te schakelen met de snelste aanrijtijd.

Foto van een beeld uit het GIS

ARBI-centrale
De ARBI-centrale is een uitgebreide telefooncentrale waarmee de centralisten bellen en gebeld worden. Het is mogelijk meerdere telefoontjes op één paneel te behandelen. Zo kunnen er gesprekken worden teruggeluisterd, kan iemand in de wacht worden gezet en kunnen meerdere centralisten meeluisteren op één paneel. Veel nummers zijn voor de centralisten al voor geprogrammeerd.

Foto van de ARBI-centrale

Nederlands Triage Systeem 
Op de MKA worden de centralisten ondersteund door het Nederlands Triage Systeem (NTS). Het systeem ondersteunt hen in het bepalen van de juiste urgentie en zorginzet. Bij dit systeem wordt niet meer gedacht in medische diagnoses maar in urgenties. “hoe snel moet een patiënt of slachtoffer worden gezien en door wie”. Aangezien veel huisartsenposten al werken met het NTS en ook steeds meer ziekenhuizen (spoed eisende hulp afdelingen) overstappen op deze triage-standaard, wordt de samenwerking tussen de huisartsen, ziekenhuizen en ambulancediensten eenvoudiger en efficiënter. Iedereen in de keten spreekt als het ware één taal. Het verbeteren van samenwerking in de acute zorgketen is een belangrijk doel van het NTS. Hierdoor wordt de patiënt sneller en beter geholpen met de beste inzet van beschikbare en schaarse middelen zoals ambulances.

Deel deze informatie via: