Bij een ramp of crisis

Als er sprake is van een groot incident of mogelijke ramp, komt iedereen op de meldkamer gezamenlijk in actie. Het incident wordt dan opgeschaald via de GRIP-procedure. Een specifiek voor dit soort situatie getrainde medewerker, de calamiteitencoördinator, voert vanaf het moment van opschaling de regie over de drie hulpdiensten in de gemeenschappelijke meldkamer.

24/7 aanwezig
Een team van acht calamiteitencoördinatoren draagt op de meldkamer zorg voor de invulling van deze functie. Zij werken volgens een rooster waarbij er alle dagen van de week, 24/7 een calamiteitencoördinator op de meldkamer aanwezig is. Als er een grootschalig opgeschaald incident is, zorgt de calamiteitencoördinator voor:

  • leidinggeven aan het gemeenschappelijke meldkamerproces;
  • afstemmen en delen van informatie.

Calamiteitenruimte
De meldkamer beschikt over een aparte ruimte: de zogenaamde calamiteitenruimte. Vanuit deze ruimte kunnen brandweer, politie en ambulance gezamenlijk werken aan een incident.

Crisispartners
Zo nodig worden, afhankelijk van het incident, ook andere diensten betrokken zoals Rijkswaterstaat, defensie, Waterschap, nutsbedrijven vertegenwoordigers van de landelijke eenheid politie. Vanuit de meldkamer worden al deze betrokken diensten geïnformeerd en gealarmeerd.

Foto van een calamiteitencoördinator aan het werk

Deel deze informatie via: