Meldkamer brandweerzorg

Binnen de meldkamer brandweerzorg draagt een team van dertien gediplomeerde centralisten zorg voor een professionele en adequate behandeling van binnenkomende meldingen.

De centralisten zorgen onder meer voor:

  • aanname en verwerking van meldingen;
  • co√∂rdinatie en communicatie;
  • alarmeren van hulpdiensten;
  • ondersteunen van hulpverleners;
  • registratie van alle gegevens van incidenten en inzetten.

Voorbeelden van meldingen die door de centralisten van de brandweer in behandeling worden genomen zijn:

  • brandmeldingen zoals: woningbrand, autobrand, afvalbrand
  • hulpverleningen, zoals: opsluitingen in de lift, opruimen omgewaaide bomen
  • meldingen gevaarlijke stoffen, zoals: lekkende tankwagen; gaslek in de straat

Voor de uitvoering van deze taken maken de centralisten gebruik van de in de meldkamer aanwezige technische hulpmiddelen en communicatiesystemen.

Foto van een brandweercentralist aan het werk

Deel deze informatie via: