Opleidingen

Ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs en centralisten van de meldkamer Ambulance volgen direct na hun indiensttreding een opleiding bij de Academie voor Ambulancezorg. Na het behalen van het diploma zijn de medewerkers verplicht om zich jaarlijks bij te scholen.


Daarnaast worden zij jaarlijkse getoetst, volgen zij diverse praktijktrainingen en doorlopen de medewerkers om de drie jaar een landelijk assessment. Dit alles maakt dat kennis en vaardigheden op een zo hoog mogelijk peil blijven.

De medisch manager ambulancezorg (MMA) verstrekt jaarlijks de bekwaamheidsverklaringen aan ambulanceverpleegkundigen en - chauffeurs die aan de eisen voldoen. 

Foto van een training van ambulancepersoneel

Deel deze informatie via: