AED

Defibrillatoren of AED’s hangen op duizenden plaatsen in Nederland, bijvoorbeeld op scholen, in bedrijven en winkels. Een AED wordt gebruikt bij een reanimatie, om de circulatie  van een slachtoffer weer op gang te brengen.

Bent u eigenaar van een AED?

Als een AED gebruikt is, moet de eigenaar onder meer de elektroden (pads) vervangen. De eigenaar van de AED kan deze kosten verhalen bij de zorgverzekeraar van het slachtoffer. Maar in de praktijk gebeurt dat weinig, omdat men vaak niet weet wie het slachtoffer is. En als het slachtoffer is overleden, vinden bezitters van de AED het vaak te pijnlijk om nabestaanden met de kosten lastig te vallen. Het gevolg is dat bedrijven, winkels en sportverenigingen vaak zelf voor de kosten opdraaien. Deze regeling is nu aangepast.

Kosten gebruiksklaar maken AED worden vergoed door Ambulancezorg Gelderland-Zuid

Vanaf 1 januari 2018 kan de eigenaar van een AED de kosten voor het weer gebruiksklaar maken rechtstreeks indienen bij de ambulancedienst in de regio waar de reanimatie heeft plaatsgevonden. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft op 24 oktober 2017 de beleidsregel “Regionale ambulancevoorzieningen 2018” vastgesteld. Een van de wijzigingen die opgenomen is, gaat over de vergoeding van verbruikskosten van een AED: “Deze post bevat de vergoeding van de gebruikerskosten van AED’s door AED-eigenaren. De nota’s horend bij de direct aan de inzet van de AED gebonden kosten worden door de RAV rechtstreeks uitbetaald aan de AED-eigenaar, niet zijnde een Wmg-zorgaanbieder” (WMG staat voor Wet Marktordening Gezondheidszorg).

Belangrijke informatie over vergoeding kosten

 • De regeling gaat in op 1 januari 2018.
 • De mogelijkheid tot declareren staat open voor elke niet WMG-zorgaanbieder.
 • Declaratie kan plaatsvinden bij de ambulancedienst in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden.
 • Voorwaarden voor vergoeding zijn:
  • Het verbruik is gekoppeld aan een daadwerkelijke inzet van de AED ten behoeve van een reanimatie.
  • Het verbruik betreft pads.
  • Indien van toepassing; het uitlezen van de AED.
  • Batterijen worden alleen vergoed indien verbruik daadwerkelijk gekoppeld is aan de betreffende reanimatie (wanneer de batterij iedere keer na de inzet van de AED vervangen moet worden).

 Niet in aanmerking voor vergoeding komen:

 • Verbruiksartikelen die over datum zijn.
 • Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij).
 • Overige reguliere, eventueel terugkerende, kosten.

Hoe dient u een declaratie in?

In dit document (pdf) leest u wat u kunt doen om een declaratie in te dienen bij de Regionale Ambulancevoorziening. Meer informatie over de circulaire vaststelling beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening 2018 https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_8811_22/1/ van de NZa bevat meer informatie over de beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening 2018 https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_21827_22/

Deel deze informatie via: