Veilig en gezond werken in de ambulancezorg

In de ambulancezorg komt zeer zware fysieke belasting voor: tillen, in moeilijke houdingen werken en bukken. Te veel ambulancezorgverleners vallen uit door rugklachten of moeten stoppen met hun werk omdat het te zwaar wordt.

Daarom zijn er nu afspraken gemaakt en landelijke richtlijnen opgesteld waar ambulancemedewerkers zich aan moeten houden. Deze afspraken worden gedragen door vakbonden, werkgeversorganisaties en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Arbeidsinspectie gaat letten op het juist toepassen van die afspraken.

In deze folder gaat het over de gezondheid van ambulancemedewerkers. De folder ligt ook in de ambulances.

 

Deel deze informatie via: